Projecten Van De Hoornvlies Stichting

 

1. De Dr Clariet Kok- van Alphen Lezing wordt eens per drie jaar gehouden tijdens het jaarcongres van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap. Op uitnodiging van de Hoorvlies Stichting houdt een prominente (buitenlandse) spreker een lezing over een actueel onderwerp met betrekking tot de behandeling van hoornvliesziekten. Sprekers in het verleden waren o.a. Prof D.Coster, Adelaide, over het Australische Hoornvliestransplantatie-register, Prof D. Epstein, Bern, over laserchirurgie van het hoornvlies, Prof Deborah Pavan-Langston, Boston, over Herpesvirus-. ziekten van het hoornvlies.

2. Financiële ondersteuning van wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van hoorvliesziekten

3. Voorlichting over hoornvliesziekten en in het bijzonder over hoorvliestransplantatie aan patiënten en aan een breder publiek. Deze voorlichting geschiedt door het verspreiden van folders en inlichtingenbladen over de Stichting en over specifieke hoornvliesziekten. Ook déze website is een belangrijk middel om informatie over te dragen. Daarnaast is er een informatie telefoonlijn, waar men een vraag kan inspreken en later een antwoord terug ontvangt (nummer 06 138 36 39 5).

 

 

 

4. Het stimuleren van lotgenoten contacten van patiënten, die een hoornvliesaandoening hebben, door een e-mail forum